Title: Mapa Cieni
Authors: Michał Stonawski, Krzysztof "Korsarz" Bliński,
Sylwia Błach, Joanna Dororta Bujak, Rafał Christ, Krzysztof T. Dąbrowski,
Michał Gacek, Dawid Kain, Maria Kałużyńska, Kazimierz Kyrez Jr.,
Krzysztof Maciejewski, Łukasz Radecki, Piotr Roemer, Michał J. Walczak,
Aleksandra Zielińska
Type: Reportage/Horror
Lang: PL
Progress: [####################.............]20/34