Powrót

Ogród

M

AMY TO! wkraczamy w wiek XX (1901 r) i robimy to z klasą bo pierwszym kolorowym filmem Film został nagrany na taśmie czarno białej w tamtych czasach nie dysponowano jeszcze chemią pozwalającą by zapisać na filmie kolory. Skąd więc są te które widzimy na ekranie? Cóż zrobiono to samo co w przypadku najstarszej kolorowej fotografii. Przed obiektywem kamery umieszczono koło z obracającymi się filtrami światła czerwonego, niebieskiego oraz zielonego (nie brzmi znajomo?). Sprawdziłem w paru miejscach jednak nie udało mi się określić czy dzieło Edwarda Turnea było odtwarzane przy pomocy tej samej techniki, a więc przed projektorem obracały się filtry, czy klatki zostały przeniesione na kolorowe folie i złożone ręcznie. wydaje mi się jednak że raczej zastosowano #skomplikowanysystemluster a nie nakładano na siebie rzeczywiste klatki. Technika ta jednak się nie przyjęła bo wymagała specjalnego sprzętu i wymagała więcej taśmy. Dodatkowo montaż takiego filmu jest utrudniony bo każde przesunięcie w kolejności klatek kończyło by się rozjechaniem koloru. A no i wiadomo Ara obowiązkowo jako symbol koloru samego w sobie skrypt bash który odtwarza ten efekt Na powszechne filmy kolorowe będziemy musieli jeszcze zaczekać.